Hvordan fungerer styret underboring?

Styret underboring er når man benytter et borehoved i en bestemt dybde til at grave et hul uden at skulle grave alt op ovenover hullet. Det smarte ved styret underboring af netop at det kræver at man graver 2 huller hvorefter man sætter borehovedet ned i det ene hul, og derefter borer igennem til det andet. Når det er gjort kan man hive borehovedet op af det andet hul og så har man undgået at grav unødvendigt meget jord op. Det er tidseffektivt og betyder at folk lyn hurtigt kan bore et hul og så fortsætte arbejdet.

Hvad gør styret underboring godt for?

Styret underboring betyder at man kan lave præcise boringer som kan gøres på utroligt små arbejdsområder. Det bliver muligt at bruge styret underboring til at føre kabler og rør, mm. under eksempelvis veje eller bygninger. Styret underboring betyder at man kan bore uden at forstyrre området omkring. Det kræver ikke at man lukker veje af, eller roder eller andet. Det er hyppigt brugt til at arbejde under veje, jernbaner og andre steder der kan være besværlige at arbejde.

Styret underboring er nemt at bruge

De der arbejder med styret underboring har aldrig haft det nemmere. De behøver ikke længere at bruge tid på at spærre områder af. De behøver ikke grave unødvendigt meget jord op og der er mindre for dem at rydde op når arbejdet er færdigt. Afstanden der kan bores ved hjælp af styret underboring er helt op til flere hundrede meter. Blot ved at bore to huller. Det er muligt at følge boreprocessen elektronisk så man hele tiden kan kvalitetssikre det arbejde der bliver udført. Det smarte ved styret underboring er at det giver mulighed for at se dybden af boret, graderne af hældningen samt en skitse over hvordan hullet kommer til at se ud.